Home Page

Cliciwch yma am weithgareddau 11/1/21 Click here for activities for 11/1/21

Gwasanaeth Mrs Wakeham Assembly

Still image for this video

Fideo Helfa Adar Mrs Williams / Bird spotting with Mrs Williams

Still image for this video

Ymarfer corff gyda Miss Griffiths / Excercises with Miss Griffiths

Still image for this video

Ymarfer ffurfio rhifau / number formation practice

Chwarae Cuddio gyda Robin Goch /Hide and Seek with Robin

Still image for this video

Cardiau cuddio gem robin / Robin hiding game cards

Cyfarwyddiadau'r gem / Game Instructions

Beth am chwarae gem o gwmpas y ty gan bod y tywydd yn ddiflas? 

 

Bydd angen bwced (neu pot neu bag). Ysgrifennwch rhif ar darn o babur (post-it) a'i osod ar waelod y bwced. Gofynnwch i'ch plentyn mynd o amgylch y tŷ i gasglu'r nifer hynny o wrthrychau. Os ydych eisiau herio'rch plentyn beth am gofyn iddyn nhw gasglu nifer penodol o bethau un lliw? Neu beth am gasglu penthaus sy'n dechrau gyda'r un sain a'r enw?  

 

Why don't you play a game in the house since the weather is miserable? 

 

Get a bucket or container and put a post it on it with a number between 1 and 10. Get your child to go around the house or garden and collect however many objects is written on the paper. If you wanted to make it harder you could ask them to collect that number of objects that are all the same colour, or try and get them to find objects that start with the same sound as their name.

 

Darllen Stori gyda Mrs Williams reading a story

Still image for this video

Gwneud bwyd Adar. Making a bird feeder 🐦🐦🐦

Still image for this video

Robin

This is "Robin" by The RSPB on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Stori Sioni Rhew story

Still image for this video

Patrymau Sioni Rhew / Sioni rhews patterns

Still image for this video
Dewch I wneud batrymau fuel Sioni Rhew. Gwyliwch y fidio I weld Mrs Jones yn gwneud patrymau.

Come and make some patterns like Sioni rhew did in the story. Watch Mrs Jones having a turn first.

Beth am gopio'r patrymau yma er mwyn datblygu sgiliau modur man? What about coping these patterns to help develop your fine motor skills?

Helfa gaeaf Mrs Evans winter hunt

Still image for this video

Cân Dawns y Plu Eira | Cyw

Cân Dawns y Plu Eira | The Snowflake Dance Song | Cyw

Gem Gwrando Listening Game

Gem bydd yn helpu datblygu sgiliau cyn ddarllen eich plentyn.

These type of games will help develop your childs pre reading skills.