Home Page

Adnoddau defnyddiol i bawb - Useful resources for everyone

Adnoddau defnyddiol!

Useful resources!

Her Geiriau Allweddol/ Key Words Challenge

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen Blwyddyn 1! Come and practice your handwriting year 1!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

Tric a Chlic