Home Page

Cliciwch yma /Click here 18/01/21-22/01/21

Amserlen Awgrymedig/ Suggested Timetable

Amser Creu!/ Making Time!

Still image for this video

Beth am greu pengwiniaid eich hunan? Mae'r cyfarwyddiadau yn 'ffeiliau wedi'u rhannu' ar J2e.

Why not make your own penguin? The instructions are in your 'shared files' in J2e.

Amser Symud gyda Miss Griffiths/ Let's Move with Miss Griffiths

Still image for this video

Amser Stori gyda Mrs Williams/ Story Time with Mrs Williams

Still image for this video

Dewch i goginio eirth gwyn!/Let's make polar bears!

Still image for this video

Sut i wneud rhuban Dwdl a Dawns /How to make a Squiggle while you Wiggle ribbon

Still image for this video

Sesiwn Dwdl a Dawns gyda Mrs Jones / A Squiggle while you Wiggle session with Mrs Jones

Still image for this video

Derbyn/Reception

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, CAM 1 Glas, sain 'b'

Blwyddyn 1/Year 1

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

 

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 OREN, Sesiwn 1

Cofiwch, bydd angen papur a phensil! Remember you will need paper and a pencil!

Tynnu llun gyda Mr Jones/ Drawing with Mr Jones

Still image for this video

Sut i dynnu llun pengwin-cam wrth gam /How to draw a penguin-step by step

Arbrawf iâ arall gyda Mrs Jones/ Another ice experiment with Mrs Jones

Still image for this video
Ewch i 'ffeithiau wedi'u rhannu' i weld y daflen.
Go to 'shared files' to see the worksheet.

Amser Stori gyda Mrs Jenkins /Story time with Mrs Jenkins

Still image for this video
Gallwch ddod o hyd i weithgareddau sy'n ymwneud â'r stori yn 'ffeiliau wedi'u rhannu' ar Hwb.
You will find activities relating to the story in 'shared files' on Hwb.

📚 Amser Stori | Story Time - Peta Pengwin 🐧

📚 Amser Stori | Story Time📚🐧 Peta Pengwin 🐧

Yr Arth a fu'n Bloeddio Bŵ | Amser Stori Atebol

Amser stori eto! Story time again!

 

Fedrwch chi symud fel pengwin? Can you move like a penguin?

Patrwm yr Wythnos/This Week's Language Pattern

I have a scarf- You can say "Mae sgarff gyda fi." OR "Mae gen i sgarff."

Blwyddyn 1 / Year 1

Rydyn yn parhau â'n gwaith Odrifau ac Eilfau yr wythnos hon!
We will be continuing our Odd and Even Numbers work this week!

Derbyn/Reception

Rydyn ni'n adio yr wythnos hon!
We're adding this week!
Dyma wybodaeth i rieni/Information for parents.

Geirfa Allweddol Adio: adio; a; plws; mwy na; gyda'i gilydd; cyfanswm

Key Vocabulary for Addition: add; and; plus; more than; altogether; total