Home Page

Santes Dwynwen

Llythyr Wythnosol 25.1.21 Weekly Letter

Amserlen Awgrymiedig / Suggested Timetable

Arbrawf yr wythnos gyda Mrs Jones / This weeks experiment with Mrs Jones

Still image for this video

Stori Santes Dwynwen / Santes Dwynwen Story

Still image for this video

Coginio gyda Mrs Jenkins / Cooking with Mrs Jenkins

Still image for this video

Cerddoriaeth Gymraeg / Welsh Music

Still image for this video

Linc i dasg Cerddoriaeth Microsoft Forms / A link to the Microsoft Forms Music task

Cadwch yn heini gyda Miss Griffiths/ Keep fit with Miss Griffiths

Still image for this video

Creu Carden Santes Dwynwen 1 / Create a Santes Dwynwen Card 1

Still image for this video

Creu Carden Santes Dwynwen 2 / Create a Santes Dwynwen Card 2

Still image for this video

Her Helfa Galonnau / Heart Hunt Challenge

Still image for this video

Santes Dwynwen - Nawddsant cariadon Cymru

Cerddoriaeth ramantus, calonnau, blodau, siocledi a chardiau... yr holl bethau rydyn ni'n eu cysylltu â Dydd Santes Dwynwen yng Nghymru. Ond beth yw'r stori go...

Amser Stori 2 / Story Time 2

Still image for this video