Home Page

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Does unman yn debyg i adre!🏡🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

 

There's no place like home!

🏡🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Rydym wedi mwynhau dysgu a pherfformio dawns Jac y Do.

Still image for this video

Mwynhau Diwrnod y Llyfr

Cawsom hwyl yn cyflwyno ein hoff lyfrau i’n gilydd.

Llongyfarchiadau mawr i James am ddod yn drydydd am lefaru yn yr Eisteddfod Gylch.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Still image for this video

Mwynhau Dydd Gwyl Dewi!

Hwyl fawr oddi wrth Miss Hann-Jones👋

Rydyn ni wedi darllen llyfr Barti a Bel yn Crwydro Cymru a dyma ni yn cyflwyno ble hoffen ni fynd yng Nghymru/We have been reading a book about travelling about Wales and here we are saying where in Wales we'd like to visit🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Ailadrodd Chwedl Dinas Emrys. Gwaith arbennig!⭐️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Trefnu chwedl Dinas Emrys! Gwaith grŵp! Putting the legend of Dinas Emrys in order! Team work!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Arbrawf ymdoddi ac ymsolido siocled am Ddydd Santos Dwynwen🍫❤️/ Melting and solidifying chocolate for Dydd Santos Dwynwen🍫❤️

Trio bara brith a phicen ar maen! Mmmm blasus! Trying bara brith and welsh cakes! Yummy!😋 Diolch Castell Howell

Cyflwyniad gan Castell Howell am gynyrch Cymreig! A presentation from Castell Howell about Welsh produce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Jig-so map Cymru! Da iawn grŵp gwyrdd!🧩

Gweithdy gwytnwch gyda CAMHS / Resilience workshop with CAMHS🧠💪

Cawsom ni ymweliad gan y Fari Lwyd! We had a visit from the Mari Lwyd!