Home Page

Pwy yw pwy? / Who's who?

Dewch i gwrdd â staff ein hysgol / Come and meet the staff at our school.

Pennaeth / Head

Pennaeth / Head 1 Mrs E Wakeham

Tîm addysgu / Teaching team

Tîm addysgu / Teaching team 1
Tîm addysgu / Teaching team 2
Tîm addysgu / Teaching team 3
Tîm addysgu / Teaching team 4
Tîm addysgu / Teaching team 5
Tîm addysgu / Teaching team 6
Tîm addysgu / Teaching team 7
Tîm addysgu / Teaching team 8
Tîm addysgu / Teaching team 9
Tîm addysgu / Teaching team 10
Tîm addysgu / Teaching team 11

Tîm Cynorthwyol / Support Team

Tîm Cynorthwyol / Support Team 1
Tîm Cynorthwyol / Support Team 2
Tîm Cynorthwyol / Support Team 3
Tîm Cynorthwyol / Support Team 4
Tîm Cynorthwyol / Support Team 5
Tîm Cynorthwyol / Support Team 6
Tîm Cynorthwyol / Support Team 7
Tîm Cynorthwyol / Support Team 8

Tîm Gweinyddol /Administrative Team

Tîm Gweinyddol /Administrative Team 1
Tîm Gweinyddol /Administrative Team 2

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Staff y Gegin / Kitchen Staff 1
Staff y Gegin / Kitchen Staff 2

Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club team

Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club team 1
Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club team 2
Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club team 3
Tîm Clwb Brecwast / Breakfast Club team 4

Tîm Cynnal a Chadw / Maintenance team

Tîm Cynnal a Chadw / Maintenance team 1