Home Page

Pwy yw pwy? / Who's who?

Dewch i gwrdd â staff ein hysgol / Come and meet the staff at our school.

Uwch dîm arwain / Senior leadership team

Tîm addysgu / Teaching team

Tîm Cynorthwyol / Support Team

Tîm Gweinyddol /Administrative Team

Staff y Gegin / Kitchen Staff

Tîm Clwb Brecwast-Tîm Clwb Gofal / Breakfast- After School Club team

Tîm Cynnal a Chadw / Maintenance team