Home Page

Dosbarth y Dyfrgi- Mrs Jones / Mr Marshall

Croeso i Ddosbarth y Dyfrgi

Blwyddyn 4 a 5

Miss L Williams

WilliamsL105@hwbcymru.net

Dilynwch ni ar Trydar / Follow us on Twitter

@yggbrynymor1

Hwyl yn ymchwilio!

Hmm!! Sut mae goleuo bwlb gydag un wifren, un batri ac un bwlb? Hwre!! Llwyddiant o’r diwedd.

Y Fari Lwyd ar daith yn Brynmill.

Still image for this video

Dechrau dysgu ‘Glas’ gyda symudiadau. Pawb yn mwynhau.

Still image for this video

Perfformio yn y noson offerynnol. Da iawn, bawb.

Dawns Mistar Urdd yn nisgo dosbarth yr Urdd.

Still image for this video

IMG_2904.mov

Still image for this video

Parti Nadolig. Hwre!

Llun dosbarth. Diolch yn fawr, bawb.

Ymchwilio i onglau.

Ymchwilio i gysgodion.

Edrychwch ar ein gwallt gwyllt!

Roedd y trip i’r amgueddfa yn sbardun i’n gwaith geirio gwych.

Cawsom amser gwych yin dysgu am y Blitz yin Abertawe.

Hmm. Sut mae goleuni’n teithio?

Cawsom hwyl yn gwneud heriau am y Faciwîs.