Home Page

Cliciwch Yma/ Click here

Helo bl 1! Dydd Llun hapus i chi gyd! Yr wythnos hon rydym yn dysgu am anifeiliaid sy'n byw mewn gwledydd oer! Mwynhewch!smiley

Hello Year 1! Happy Monday to you all! This week we will be learning about animals that live in cold places. I hope that you enjoy!smiley

PWYSIG! IMPORTANT!

Mor flin - roedd yna gamsyniad ar yr amserlen TEAMS aeth allan ar Ddydd Gwener. Edrychwch eto i wneud yn siŵr bod gyda chi'r amser cywir. Diolch!

Apologies - there was a mistake on the TEAMS timetable that went out on Friday - Please check your times again. Sorry for any inconvenience this has caused you

Pengwiniaid Sionc a Bywiog!

Still image for this video

Dyma fideos Tric a Chlic yr wythnos! Defnyddiwch yr un sy'n cyfateb a'ch daflen yn J2PDF

Here are the Tric a Chlic videos for this week! Watch the video that corresponds to your activity in J2PDF.

MWYNHEWCH!

CAM 2 OREN, Sesiwn 1

CAM 1 Glas, sain 'b'

Tynnu llun gyda Mr Jones/ Drawing with Mr Jones

Still image for this video

VID-20210117-WA0005.mp4

Still image for this video

Coginio gyda Mrs Williams/Cooking with Mrs Williams

Still image for this video

Arbrawf anifeiliaid yn yr oerfel/ Experiment - Keeping warm in the cold

Still image for this video

Dyma gyflwyniad i odirfau ac eilrifau/ Here is an introduction to odd and even numbers

Stori'r wythnos 'Pengwin ar ei Wyliau' / This weeks stori 'Penguin on Holiday'

Still image for this video

Help for Parents - To help you with the vocabulary in the story, there are English versions of this book being read on youtube. Use them for you own benefit but please encourage your child to listen to the Welsh version!