Home Page

Mynediad Ysgol / School Admission

Gweler y cyswllt isod i gwblhau ffurflen 'mynediad ysgol' Dinas a Sir Abertawe yn uniongyrchol: 

Please find the link below to complete the City & County of Swansea's 'school admission' form:

http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=44917