Home Page

Blwyddyn 6/Year 6 - Miss R Jones

Dilynwch ni ar Trydar

Follow us on Twitter

@YGGBYMRhWJONES

Dogni bwyd

Still image for this video

Food rationing animation: Callum, Callum, Zagros, Erin

Still image for this video

Coginio ryseit o’r Ail Ryfel Byd; carrot cookies

Ffarwelio

Still image for this video

Dwli gweld pa mor greadigol mae rhai🤩-da iawn Zara a Clara

Still image for this video

6A87908A-E741-4F77-9A6B-FB2634293AF1.MOV

Still image for this video

Dawns i gyflwyno hanes ysbrydoledig Rosa Parks

Still image for this video

O.M.EDWARDS A SYR IFAN AB EDWARDS A’ R URDD

Gwaith ymchwil a chyflwyno: Islam

Still image for this video

Cynllunio teils o batrymau Islamaidd

Diolch i Mrs,.Kidd am ddod i siarad gyda ni am ynni ac o le mae’n bwyd yn dod.

Dewch am daith o gwmpas ein Mosg.

Still image for this video

Adeiladu melinau gwynt

Still image for this video

Climate Change

Still image for this video

Awr ddaear 2019

Flog grŵp 1

Still image for this video

Flog 2

Still image for this video

Flog 3

Still image for this video

Flog 4

Still image for this video

Earth Hour 2019 Rhan 1

Still image for this video

Earth Hour 2019 Rhan 2

Still image for this video

Climate change

Still image for this video

Earth Hour 2019 gan Efa, Stanley a Léa

Still image for this video

Animeiddio ar scratch

Still image for this video

Cystadleuaeth Codio Cymru

Merch Llyn y Fan: Rhan 1

Still image for this video

Merch Llyn y Fan: Rhan 2

Still image for this video

Merch Llyn y Fan: Rhan 3

Still image for this video

Merch Llyn y Fan Fach

Still image for this video

Stori Llyn y Fan: Grwp 2

Still image for this video

Gwyddoniaeth: Ynni bwyd

Still image for this video

Gweithdy Ynni Da

Still image for this video

Tîm cwis llyfrau 2019

Ydy cyfaint jar yn effeithiio ar hyd yr amser mae cannwyll yn llosgi?

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus

Still image for this video

Mae’n stondinau ni’n barod😀

Still image for this video

Paratoi y nwyddau a’r stondinau

Ein papur lapio

Creu ein papur lapio yn cynnwys patrymau sy’n brithweithio.

Hysbyseb 1

Still image for this video

Hysbyseb 2

Still image for this video

Hysbyseb 3

Still image for this video

Our rationing game

Still image for this video

Amgueddfa 1940au Abertawe

Still image for this video

Perfformiad arbennig o ‘Y Bluen Wen’ gan theatr naNóg a gweithdai gwych yn yr amgueddfeydd.

Waw! Diolch am yr ymdrech arbennig gyda’r llochesi Anderson. Thank you for all your efforts with these shelters. They are amazing!👍

Mae’r dyfodol yn ein dwylo. Dyma ni yn helpu i gasglu sbwriel ar draeth Abertawe.

Dyna ni’n datblygu ein sgiliau achub bywyd.

Dysgu’r sgil o greu graff yn ddigidol a’i ddefnyddio i gyflwyno gwybodaeth am ddata yr Al Ryfel Byd.

Gwaith trafod/ Discussion work: Portread Willie Beech

Gwaith trafod/Discussion work: Grwpio posteri propaganda yr Ail Ryfel Byd

Symud o’r wlad i’r ddinas

Still image for this video

Codio taith faciwí

Still image for this video

Faciwí yn teithio o’r ddinas i’r wlad.

Still image for this video

Dewch yn ôl i gyfnod yr Ail Ryfel Byd gyda ni.....

Still image for this video

Dyma ni yn cyflwyno ein gwybodaeth hanesyddol- gwaith hollol annibynnol

Still image for this video

Cyfweliad â faciwí

Still image for this video

Dawns i gyflwyno hanes y faciwís.

Still image for this video

Sut mae faciwí yn teimlo?

Still image for this video

Cyflwyno negeseuon i’r faciwís yn defnyddio’r microbit.

Still image for this video

Cyflwyno ein gwaith ymchwil i fywyd y faciwis yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mwynhau gweithio ar ein heriau.

    YR AIL RYFEL BYD - 1939-1945

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn eich dysgu am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig y cyfnod. Byddwch hefyd yn dysgu am arwyddocad Blitz Abertawe a'i effaith cymdeithasol a dynol. 

 

This project has a history focus and will teach you about the Second World War including an understanding of the reasons for war, the impact on the veryday lives of people including children and about significant individuals in the period. You will also learn about the significance of the Swansea Blitz and the social and human impact of it.