Home Page

Blwyddyn 3 & 4 / Year 3 & 4 – Mr A Morgan

Rhagflas yr Hanner Tymor / First Half of Summer Term 2014

Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnet Parade

Ein thema ni yr hanner tymor yma yw Bwyd Byd Eang. Fe fyddwn yn dysgu llawer am fwydydd o gwmpas y byd ac yn defnyddio ein sgiliau entrepreneraidd i greu caffi yn ein dosbarth!

 

Our theme this half term is Global Gourmet. We will be learning about different foods from around the world and using our entrepreneurial skills to create a cafe in our classroom! 

Ymweliad i'r Ffatri Siocled

Chico Flores a Lee Trundle yn darllen gyda'r plant!

Tymor yma rydyn ni wedi bod yn dilyn y thema Ein Synhwyrau. Rydyn ni'n canolbwyntio yn bennaf ar oleuni a sain gan wneud amrywiaeth o arbrofion yn ymwneud â rhain.

 

This term our theme is 'The Senses.' We have been concentrating on light and sound and carrying out a variety of experiments following these. 

Arbrofion goleuni a sain / sound and light experiments

Arbrofi gyda cuisinaires.

Llunio onglau yn defnyddio onglydd!

Ein thema newydd ni yw 'Y Rhufeiniaid.' Mae'r plant wedi bod yn brysur yn ymchwilio a dysgu am ffeithiau newydd a chreu arteffactau ar gyfer ein cornel chwarae-rôl.

 

Our new theme is 'The Romans.' The children have been busy researching and learning new facts about the Romans and have been creating Roman artefacts for our role-play corner.

Croeso i ddosbarth Mr Morgan a Mrs Bassett. 

Yn ystod yr wythnosau i ddilyn fe fyddwn yn rhannu gwybodaeth a lluniau ynglyn a'r dosbarth. 

Hwyl am y tro a chofiwch gwirio'r wefan yn gyson .

 

Welcome to Mr Morgan and Mrs Bassett's class page.

During the forthcoming weeks we will be sharing important information and photos regarding the class.

 

 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydyn wedi bod yn brysur iawn yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau ar ein  thema  Asiantau Teithio. Fe fuodd Dr Bethan Wall mewn i siarad gyda’r plant ac i ddangos lluniau o’r wahanol lefydd mae hi wedi ymweld â gan gynnwys Affrica, Awstralia a Canada.

Mae gennym gornel chwarae rôl Tŷ Teithio yn y dosbarth ac mae’r plant wedi bod wrth eu bodd wrth ddysgu ac ymarfer defnyddio arian gan gynnwys talu â siec a charden credit.

 

During the last three weeks the children have been busy doing a variety of activities based on our theme Travel Agents. Dr Bethan Wall came in to talk about her experiences of visiting different places around the world, including Africa, Australia and Canada.

The children have been enjoying taking part in role-play activities and learning about paying for holidays using money, cheques and a credit card.

 

Dr Bethan Wall yn dod i siarad gyda'r plant am ei phrofiadau hi o deithio i wahanol wledydd.

Dyma luniau o waith y plant ar ein thema Asiantau Teithio: