Home Page

Meithrin Prynhawn / Afternoon Nursery - Mrs K Jones

Croeso i'r meithrin prynhawn

​Welcome to the afternoon nursery!

smiley

Mrs Jones yw'r athawes a Mrs Barraclough sy'n cynorthwyo.

Mrs Jones is the teacher and Mrs Barraclough helps her.

smiley

Weithiau bydd lluniau ar Trydar- cofiwch ein dilyn!

Sometimes there will be picture on Twitter- make sure you follow us!

 

@YGGBYMKJones

Thema Newydd - Brwydr y Deinosoriaid

 

New Topic - Battle of the Dinosaurs

 

Rhagflas y thema / Topic Overview

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

 

Ein bwriad yr hanner tymor yma yw torchi ein llewys, teimlo a chymsgu ac arbrofi ar wahanol ddeunyddiau a chreu dipyn o annibendod! Sbort a sbri

 

 

Spring Term 2014

 

Our theme this half term;

 

Muck, Mess   and mixtures

Our aim this term is to roll our sleeves up by touching and mixing different materials and of course creating a lot of mess!! Such fun! 

Diwnod Anniben. Messy day

Ein thema newydd yw Pitran, Patran yn y Pyllau! Yn ffodus iawn mae'r tywydd yn berffaith i gyd fynd â'r thema yma! Cofiwch ddod ag esgidiau glaw a chot i'r ysgol pob dydd ( ac efallai dillad sbar yn y  bag rhag ofn i ni glychu gormod!) fel ein bod yn gallu mynd allan i chwarae yn y glaw a'r pyllau yn gyson!

 

Our topic is Pitter, Patter in the puddles, and the weather is perfect for us at the minute! Please remember to bring Wellies and a rain coat to school every day (and perhaps a change of clothes incase we get really excited and soak through!) so that we can go outside in the rain and the puddles all the time!

 

Diwrnod cyntaf yn y meithrin. First day in school

Thema y tymor yma yw 'Pawennau, Crafangau a Wisgers'

 

 

Mae croeso i'ch plentyn dod a lluniau o gath y teuly ayyb i'r ysgol yn ystod y thema.

 

This terms theme is 'Paws, Claws and Whiskers'

 

If you have photos of the family cat etc we would be very grateful to receive them until the theme ends.

Dyma beth byddwn yn dysgu yn ystod y thema yma. Here's an idea of what we will be doing this term.

Llyfr yn llawn caneuon Cymraeg i ganu gyda'ch plant. A book full of Welsh songs to sing with your child.

Teigrod!

Still image for this video

Diwrnod cathod

Mwynheuom ni diwrnod cathod yn fawr iawn!

Dechreuom ni'n sesiwn trwy gwneud bach o 'yoga' cathod! Roedd yn llawer o hwyl.

Caneuom ein hoff caneuon am gathod, a hyd yn oed yfed llaeth fel cath!

Am ddiwrnod hwylus!

 

 

We thoroughly enjoyed our cat day.

 

We began our session by doing a little cat yoga- it was great fun wriggling our tails in the air and cleaning our faces like cats!

We sang our favorite songs about cats, and even had a little drink of milk like cats!

 

 

 

Thema Newydd - Pan af i gysgu...

 

New Topic - When I fall asleep... 

 

 

 

Rhaglfas y tymor / Topic overview