Home Page

Amser Stori 5 / Story Time 5

Esiamplau o'ch gwaith gwych! / Examples of your excellent work!

Coginio crempog tedi! A tasty teddy pancake!

Still image for this video

Mae'n Amser Stori! / It's Story Time!

Still image for this video

A fydd e'n suddo neu'n arnofio? / Will it sink or float?

Still image for this video

Cwch Origami i Tedi / An Origami Boat for Tedi

Still image for this video

Tynnu Llun Cranc / Drawing a Crab

Still image for this video

Tynnu Llun Gwylan / Drawing a Seagull

Still image for this video

Dewch i greu crempog tedi / Let’s make teddy pancakes

Still image for this video

🚰 Sut i olchi eich dwylo! 🛁

Mae golchi dy ddwylo'n lân bob tro yn gallu curo pob math o afiechydon. Dyma Alex o Ffeil i ddangos sut i'w wneud yn iawn! 💦