Home Page

Letters 2016-2017

Llythyr diwedd blwyddyn / End of year letter 21/7/17

Cadeirydd y Llywodraethwyr /Chair Person of the Governors

Talwch gyda sQuid / Pay with sQuid 18/7/17

Cylchlythyr #6 30/6/17

Cyhoeddiad Celf - Art Exhibition 23/6/17

Digwyddiadau Tymor yr Haf (i)/Summer Term Events (i)

Dyddiadau Pwysig Haf 2017(ii) / Important dates Summer 2017

Clwb100 12/5/17

Gwybodaeth i rieni- Profion darllen a rhifedd / Information for parents - Literacy and numeracy tests

Rhifedd/Numeracy

Profion cenedlaethol / National tests

Dyma’r wybodaeth ar gyfer y profion cenedlaethol fydd yn cychwyn  ar ddydd Gwener 5ed o Fai, ac yn  gorffen ar ddydd Mercher 10fed o Fai i blant Blwyddyn 2-6. Mae'n bwysig fod eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn brydlon.

5.5.17  Dydd Gwener        -        Darllen Cymraeg

8.5.17  Dydd Llun             -        Darllen Saesneg

9.5.17  Dydd Mawrth       -        Rhifedd Rhesymu

10.5.17 Dydd Mercher     -        Rhifedd Gweithdrefnol

         

This is the information for the national tests, which will be commencing on Friday 5th May and finishing on Wednesday 10th May for pupils in Year 2-6. It is important that your child arrives in school promptly.

5.5.17  Friday                 -        Welsh Reading

8.5.17  Monday                -        English Reading

9.5.17  Tuesday                -        Numeracy Reasoning

10.5.17 Wednesday          -        Numeracy Procedural


Diolch yn fawr

Cylchlythyr #4 27/4/17

Cystadleuaeth Pasg- Y Cyfnod Sylfaen/Easter Competition- Foundation Phase 7/4/17

Cystadleuaeth Pasg - Iau / Juniors Easter Competition 7/4/17

Llau pen / Head lice 30/3/17

Cylchlythyr #3 27/3/17

Cylchlythyr #2 27/1/17