Home Page

Cam 1- Melyn

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'm'

Oherwydd yr amgylchiadau anodd ac i gynorthwyo gyda'r addysgu yn y cartref, bydd Peniarth yn creu podlediadau fideo Tric a Chlic yn ddyddiol, gydag awdures y...

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'a'

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'p'

Dyma gyflwyno sain 'p'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'h'

Podlediadau Tric a Chlic, Cam 1 Melyn, sain 't'

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, adolygu seiniau 'm', 'a', 'p', 'h', 't'

Dyma sesiwn fer i adolygu'r gyfres gynta' o seiniau sydd yng Ngham 1 Melyn - 'm', 'a', 'p', 'h', 't'.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'e'

Dyma gyflwyno sain 'e' fel rhan o gynllun Tric a Chlic.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'c'

Dyma gyflwyno sain 'c'. Daliwch ati!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'r'

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'y'

Dyma gyflwyno'r sain olaf yng Ngham 1 Melyn sef 'y'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, CAM 1 Melyn - ADOLYGU'R HOLL SEINIAU

Dyma sesiwn sy'n adolygu'r holl seiniau a gyflwynwyd yng Ngham 1 Melyn. Da iawn chi am orffen Cam 1 Melyn! Beth am fynd ymlaen i Cam 1 Glas nesa'? Podlediada...