Home Page

Ionawr 18-22 January

Llythyr 18/1/21 Letter

Amserlen Awgrymiedig / Suggested Timetable

Amser crefftio! / Let’s get creative!

Still image for this video

Amser Stori / Story Time

Still image for this video

Coginio byrbryd iachus gyda’r arth wen fach! Let’s prepare a healthy snack!

Still image for this video

Dewch i wneud arbrawf arall! Another experiment!

Still image for this video

Tric a Chlic - dewiswch wylio fideo Cam 2 neu Gam 3. Mae taflenni i chi yn eich ffeil yn J2pdf.

Choose to watch a video of Cam 2 or Cam 3. There are sheets for you to complete in the shared file on J2pdf.

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 OREN, Sesiwn 2

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 3 - ei / eu

Dewch i dynnu llun arth wen / Let’s draw a polar bear

Still image for this video
Dolenni defnyddiol i ymarfer eich sgiliau /Some useful links to practise your skills

Dewch i dynnu llun pengwin/ Let’s draw a penguin

Still image for this video

Anifeiliaid yr Arctig / Arctic animals

Our first slideshow, dedicated to arctic animals.- Arctic fox- Polar bear- Arctic wolf- Harp seal- Walrus- Narwhal- Arctic hare- Snowy owl- Peary caribou- Ca...

Cadw’n heini / Keep fit

Still image for this video
Cliciwch ar y ddolen isod i glywed Mr Jones yn darllen nofel / Click on the link below to listen to Mr Jones reading a novel

Amser Stori gyda Mrs Jenkins / Story time with Mrs Jenkins

Still image for this video

Patrwm iaith yr wythnos / This week’s language pattern

Yr Arth a fu'n Bloeddio Bŵ | Amser Stori Atebol

Amser Stori Atebol is free and perfect for parents who want to learn Welsh with their children...listen and follow the story in your own book and you'll soon...

📚 Amser Stori | Story Time - Peta Pengwin 🐧 - Menter Gorllewin Sir Gar

📚 Amser Stori | Story Time📚🐧 Peta Pengwin 🐧Cadwch lygad ddydd Iau am grefft i creu pengwin eich hun! Keep an eye on Thursday for a craft to make your own...