Home Page

Tymor yr Haf / The Summer Term 2022

Cawsom amser gwych yn y Gerddi Botaneg yn dysgu am gylch bywyd planhigion.

We had an excellent time in the Botanical Gardens learning about the plant life cycle.

Still image for this video

Rydym wedi bod yn astudio’r arlunydd Georgia O’Keefe. Mae hi’n hoff o beintio lluniau mawr o flodau,  yn enwedig y petalau. Dyma ni yn archwilio ac efelychu ei arddull.

 

We have been studying the artist Georgia O’Keefe. She enjoys painting large paintings of flowers, particularly the petals. Here we are investigating and emulating her technique.

Still image for this video

Plannu llysiau a ffrwythau

Planting fruit and vegetables 

Still image for this video

Diwrnod Mabolgampau!

Sports Day!

 

Ein arbrawf twf planhigion

Our plant growth experiment