Home Page

Blwyddyn 5&6/Year 5&6 - Miss H Lewis

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6 

 

CYSTADLEUAETH PASG!

 

Ewch ati i greu carden ar gyfer ein cystadleuaeth Pasg!

 

Gallech chi greu carden sy'n agor, carden 3d, carden ddigidol neu animeiddiad.

Beth am gynnwys pennill neu jôc!

Tynnwch lun o'r gwaith a'i e-bostio i'ch athrawon erbyn Ebrill 17fed.

Pob hwyl!

 

EASTER COMPETITON

 

Have a go at our Easter Card competition this year!

 

You could create a card that opens, a 3D card, a digital card or even an animated version.

 

Why not include a rhyme, greeting or Easter joke.

 

Take  picture of your work and email it to your teacher by April 17th

Enjoy!

Sut i dderbyn gwaith adref?

Still image for this video

Sut i dderbyn gwaith adref?

Her Hapusrwydd a Lles/Happiness and Well-being Challenge

Apiau defnyddiol - useful apps

Ein gwaith o adref hyd yn hyn! / Our work from home so far!

Ein Thema / Our Topic:

Agor drysau / Opening doors

 


 

Dawns y môr ladron

Still image for this video

Happiness Lamp Challenge (Learning about electrical circuits)

Diwrnod Ysgol Goedwig Bishop's Wood

Creu 'Wood cookies'

Creu tan, bwyta marshmallows a flasu garlleg gwyllt

Creu tan, bwyta marshmallows a flasu garlleg gwyllt 1

Dydd Miwsig Cymru - Calan

Calan 07/02/2020

Still image for this video

Calan 07/02/2020

Still image for this video

Calan 7/2/2020

Still image for this video

Calan 7/2/2020

Still image for this video

Daeth Huw Williams mewn i ddangos offerynnau Cymraeg i ni a sut i glocsio.

Clocsio 4/2/2020

Still image for this video

Clocsio

Still image for this video

Huw Williams

Still image for this video

Clocsio

Still image for this video

Clocsio

Still image for this video

Clocsio

Still image for this video

Clocsio gyda Huw Williams

Still image for this video

Ceisio profi os ydym yn gallu peintio gyda ffrwythau

Noson Gerddoriaeth 18/12/2019

Noson Gerddoriaeth 18/12/2019 1
Noson Gerddoriaeth 18/12/2019 2
Noson Gerddoriaeth 18/12/2019 3
Noson Gerddoriaeth 18/12/2019 4

'Hoodies' y 'Criw 2020'

Gwasanaeth ffarwel Mrs James

Aethom ni i weld pantomein 'Arwyr' yn theatr Ffwrnes

Aethom ni i weld pantomein 'Arwyr' yn theatr Ffwrnes 1

Celf allan o'r bwydydd sydd yn tyfu ym Mhatagonia

Amlieithrwydd yn ein dosbarth ni

Still image for this video

Amlieithrwydd ein dosbarth ni

Still image for this video

Amlieithrwydd yn ein dosbarth ni

Still image for this video

Her Twr

Still image for this video

Her cychod

Still image for this video

Pantolig

Still image for this video

trim.8D5CD03E-89E8-49D2-BE8C-85DB30DD9794.MOV

Still image for this video

trim.C14F4ABE-DEB7-4201-AB68-33CCF926E410.MOV

Still image for this video

trim.7E254E91-E5D0-4D31-A942-7902A56D80B5.MOV

Still image for this video

Gwaith Cartref sillafu / Spelling homework

Dyma ein campweithiau...

Still image for this video

Creu olwyn fferis neu chwyrligwgan gyda k'nex a modur

Still image for this video

IMG_2396.MOV

Still image for this video

IMG_2401.MOV

Still image for this video

IMG_2405.MOV

Still image for this video

IMG_2403.MOV

Still image for this video

IMG_2411.MOV

Still image for this video

IMG_2414.MOV

Still image for this video

IMG_2417.MOV

Still image for this video

IMG_2420.MOV

Still image for this video

Diolch i Meleri am ddod i siarad am ei phrofiad ym Mhatagonia

Still image for this video

Seswin holi ac ateb gyda Meleri

Still image for this video

Gweithdy cerddoriaeth gwych gyda Bronwen Lewis / An excellent music workshop with Bronwen Lewis 25/09/19

Mae hen wlad fy nhadau

Still image for this video

IMG_2290.MOV

Still image for this video

Sosban fach...

Still image for this video

Dysgu am ffrithiant gyda jeli ac olew / Learning about friction using jelly and cooking oil

IMG_2245.MOV

Still image for this video