Home Page

Gyda mê...mŵ...soch! With baa...moo...oink!

Dyluniwch fferm! Beth fydd ar eich fferm? 🖍🎨🐑 Design a farm! What will be on you farm? 🖍🎨🐑

Allwch chi enwi a chyfateb yr holl anifeiliaid a'u rhai bach? 🐮🐄🐷🐖🐴🐎 Allwch chi enwi a chyfateb yr holl anifeiliaid a'u rhai bach? 🐮🐄🐷🐖🐴🐎

Torrwch a gludwch y rhai bach i'w mam gyfatebol ✂️🐮🐄 Cut and glue the young to their corresponding mother ✂️🐮🐄

Creu anifeiliaid allan o'r siapiau! Faint o siapiau ydych chi'n eu hadnabod? 🐑⬛️⚪️ Create animals out of the shapes! How many shapes do you know? 🐑⬛️⚪️

Taflenni gwaith rheoli pensil y fferm ✏️🐮🐷 The Farm pencil control worksheets ✏️🐮🐷

Cyfrif ac ysgrifennu nifer yr taflenni gwaith anifeiliaid 🐮🐴🐷1️⃣2️⃣3️⃣✏️ Count and write the number of animals worksheets

Darllenwch y rhif a lliwiwch y nifer cywir o anifeiliaid 1️⃣2️⃣3️⃣🖍🎨 Read the number and colour the correct number of animals

Lliwio wrth rifo ar y fferm! 1️⃣3️⃣2️⃣🖍🎨 Colour by numbers on the farm 1️⃣2️⃣3️⃣🖍🎨

Cydweddwch yr anifeiliaid â'u synau! 🐷💬🐴💬🐮💬 Match the animals to their sounds!

Miss Harding ac Anifeiliaid Bach y Fferm 🐮🐷🐴🐑 Miss Harding and The Baby Farm Animals 🐮🐷🐴🐑

Still image for this video

Cynffon pwy? Ar y fferm gyda Miss Harding! 🐮🐑🐷🐔🐴 Story time with Miss Harding! 🐮🐑🐷🐔🐴

Still image for this video

Ffred yn dweud Cwac! Gyda Mrs Hiley 🐶💬🦆 Story Time with Mrs Hiley 🐶💬🦆

Still image for this video

Pum Hwyaden gyda Mrs Jones 5️⃣🦆🎶 Song time with Mrs Jones 5️⃣🦆🎶

Still image for this video

Paratoi ysgytlaeth gyda Mrs Jones 👩‍🍳🐄🥛 Preparing a milkshake with Mrs Jones 👩‍🍳🐄🥛

Still image for this video

Tedi Twt ar y Fferm

Cân y Fferm | Cyw's Farm Song | Elin a Huw

Mae llwyth o ganeuon i'w canu, gemau i'w chwarae a rhaglenni i'w gwylio ar wefan Cyw! http://s4c.cymru/cyw There are lots more songs to sing, games to play a...

Gŵydd ar y Fferm | Amser Stori Atebol

Anifeiliaid Bach y Fferm : Stori a Llun Cymraeg (llais dyn)

Fideo i gydfynd â llyfr stori-a-llun Anifeiliaid Bach y Fferm, ar gael am £5.99 ar www.dalenllyfrau.com/Anifeiliaid-Bach-y-Fferm.html. Mae hwn yn lyfr bwrdd ...

Y Fuwch Goch Gota a'i Geiriau Cynta

Amser canu gyda’r bwgan brain ar fferm Tad-cu! 🐷🐴🐮🐤 Song time with the Scarecrow on Grandfather’s farm! 🐷🐴🐮

Still image for this video

Amser Stori gyda Miss Harding: Fferm ar Ras 📖🐑🐄🐖 Story Time with Miss Harding: Farm Chase 📖🐑🐄🐖

Still image for this video

Mrs Jenkins yn rhoi help llaw ar y fferm! 👩‍🌾🥚🐤 Mrs Jenkins lends a helping hand on the farm! 👩‍🌾🥚🐤

Still image for this video

Gem Bingo Anifeiliaid y fferm / Farm Animal Bingo Game 🐑🐄🐖

Still image for this video
Gwrandewch ar synnau'r anifeiliaid a rhowch cownter dros y llun ar ôl i chi eu glywed. Cofiwch dweud 'bingo!' unwaith mae eich cerdyn yn llawn!

Listen to the animal sounds and put a counter over the picture once you've heard that animal. Remember to shout 'bingo!' when you card if full!

Carden Bingo / Bingo card

Can syml gyda Mrs Jones / a simple song with Mrs Jones

Still image for this video

Dysgu enwau anifeiliaid y fferm gyda Mrs Jones 🐄🐑🐖 Learning farm animal names in Welsh with Mrs Jones 🐄🐑🐖

Still image for this video

Amser stori gyda Mrs Jones: Fferm 123 📖🐄🐑🐖 Story Time with Mrs Jones: Farm 123 📖🐄🐑🐖

Still image for this video

Ffeithiau Ffantastig gyda Mrs Jenkins: Ar y Fferm 📖🐄🐑🐖 Fantastic Facts with Mrs Jenkins: On the Farm 📖🐄🐑🐖

Still image for this video

Dewch i chwarae dyfalwch bwy! 🐮🐤🐷🐴 Come and play guess who! 🐮🐤🐷🐴

Still image for this video