Home Page

Blwyddyn 6/Year 6 - Miss R Jones

                    Tu hwnt i ffiniau...

                 Beyond boundaries

 

Diwrnod Cofio’r Holocost 27/1/22

Rhifedd ar iard yr ysgol

Still image for this video

Antur i’r gofod

Still image for this video

Cymharu data

Still image for this video

Penblwydd Hapus Mr. Urdd

Still image for this video

Codio planedau i wneud orbit o’r haul

Still image for this video

Tu hwnt i ffiniau

Still image for this video

Cymysgu lliwiau ac arbrofi gyda deunyddiau i greu gwead gwahanol yn ein gwaih

Edrych ar ffotograffau ac arbrofi gyda siâp a llinellau

Ein thema newydd ydy ‘Tu hwnt i ffiniau...’

Parti Nadolig 2021

Still image for this video

Gwers bywyd mathemateg - darllenwch yr hysbyseb yn fanwl. Merched blwyddyn 6 yn achub y dydd gyda’u coeden bendigedig. A life lesson-read the fine print. These girls saved th day with their amazing tree😄👌

Canu

Still image for this video

Canu

Still image for this video

Canu

Still image for this video

Edrychwch isod i weld sut yr ydym wedi dysgu y gerdd yma-Drama Fawr y Geni gan Tudur Dylan Jones

Still image for this video

Drama Fawr y Geni gyda symudiadau

Still image for this video

Drama Fawr y Geni gyda lluniau

Still image for this video

Drilio disglair diwrnod 3

Still image for this video

Drilio disglair diwrnod 2

Still image for this video

Drilio disglair- diwrnod un. Edrychwch fel byddwn ni’n gwella

Still image for this video

Animeiddiad gan Nancy, Lolli a Millie. Cerddoriaeth gan Noah yn defnyddio ap Garage. Actio i ddilyn

Still image for this video

Mathemateg - creu modeli o byramidau sylfaen sgwâr

Still image for this video

Ymweliad y dosbarth ag Ysgol Gŵyr -pontio

Still image for this video

Llais y disgybl - Heriau Annibynnol

Still image for this video

Codio gwaith ymchwil

Still image for this video

Celf a chrefft yn y gornel greadigol

Ymweliad ein dosbarth i Ganolfan yr Aifft

Still image for this video

Nick Holly - Cymru

Still image for this video

Ein gwaith yn cynllunio cofeb i Kate Bosse Griffiths

Gwaith celf yn efelychu gwaith yr artist lleol Nick Holly

Still image for this video

Ein cynefin Abertawe

Still image for this video

Dysgu trwy symudiadau

Still image for this video

a meddwl am ein gwybodaeth flaenorol

Still image for this video