Home Page

Blwyddyn 6/Year 6 - Miss R Jones

Y PARTHAU: Sut i reoli ein hemosiynau

Cân ffarwelio Bryn y Môr

Still image for this video

Ffarwelio

Still image for this video

Ffarwelio

Still image for this video

Ymarfer yn y neuadd

Still image for this video

Fidio 1 Dinbych

Still image for this video

Dinbych fidio 2

Still image for this video

Dinbych 2022

Still image for this video

Pc Hughes yn trafod cyffuriau ac alcohol a phwysigrwydd gwneud y dewisiadau doeth

Still image for this video

Information video: How to put somebody in the recovery position

Still image for this video

Defnyddio ap Explain Everything i egluro sut mae”r galon yn pwmpio gwaed.

Still image for this video

Organnau’r corff

Still image for this video

Cymorth cyntaf

Still image for this video

Cwis Llyfrau Abertawe 2022

Hysbysebu nofel

Still image for this video

Organau’r corff -grwp 1

Still image for this video

Grwp 2

Still image for this video

Gwylio drafft 1 fidios ein gilydd ac asesu y gwaith er mwyn roi cyngor ar sut i ddatblygu y gwaith

Still image for this video

                    Tu hwnt i ffiniau...

                 Beyond boundaries

 

Her y roced

Still image for this video

Dyma ni ar ein trip i Fryste; cyfle i ddysgu mwy am wyddoniaeth a thechnoleg;

Still image for this video

Defnyddio ap clips i drafod grym

Still image for this video

Creu ffilm ein hunain

Still image for this video

Beth ydym ni wedi dysgu am rym?

Still image for this video

Datgodio stori i greu map. Defnyddio sphero fel cymeriad o’r nofel a chodio set o gyfarwyddiadau i arwain y cymeriad ar daith

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr

Still image for this video

Yr Arandora Star - perfformiad gan Theatr NaNog

Still image for this video

Bwydlen caffi Beca

Still image for this video

Pam mae siap y Lleuad yn newid?

Still image for this video

Cysawd yr Haul

Still image for this video

Planning work in preparation for writing a portrait of Aunt Eda

Still image for this video

Cysawd yr Haul

Still image for this video

Cysawd cyfareddol yr haul

Still image for this video

Dadansoddi data am orbit y planedau o amgylch yr haul. Tobias yn dewis cyflwyno y wybodaethh ar scratch

Still image for this video

Diwrnod Cofio’r Holocost 27/1/22

Rhifedd ar iard yr ysgol

Still image for this video

Antur i’r gofod

Still image for this video

Cymharu data

Still image for this video

Penblwydd Hapus Mr. Urdd

Still image for this video

Codio planedau i wneud orbit o’r haul

Still image for this video

Tu hwnt i ffiniau

Still image for this video

Cymysgu lliwiau ac arbrofi gyda deunyddiau i greu gwead gwahanol yn ein gwaih

Edrych ar ffotograffau ac arbrofi gyda siâp a llinellau

Ein thema newydd ydy ‘Tu hwnt i ffiniau...’

Parti Nadolig 2021

Still image for this video

Gwers bywyd mathemateg - darllenwch yr hysbyseb yn fanwl. Merched blwyddyn 6 yn achub y dydd gyda’u coeden bendigedig. A life lesson-read the fine print. These girls saved th day with their amazing tree😄👌

Canu

Still image for this video

Canu

Still image for this video

Canu

Still image for this video

Edrychwch isod i weld sut yr ydym wedi dysgu y gerdd yma-Drama Fawr y Geni gan Tudur Dylan Jones

Still image for this video

Drama Fawr y Geni gyda symudiadau

Still image for this video

Drama Fawr y Geni gyda lluniau

Still image for this video

Drilio disglair diwrnod 3

Still image for this video

Drilio disglair diwrnod 2

Still image for this video

Drilio disglair- diwrnod un. Edrychwch fel byddwn ni’n gwella

Still image for this video

Animeiddiad gan Nancy, Lolli a Millie. Cerddoriaeth gan Noah yn defnyddio ap Garage. Actio i ddilyn

Still image for this video

Mathemateg - creu modeli o byramidau sylfaen sgwâr

Still image for this video

Ymweliad y dosbarth ag Ysgol Gŵyr -pontio

Still image for this video

Llais y disgybl - Heriau Annibynnol

Still image for this video

Codio gwaith ymchwil

Still image for this video

Celf a chrefft yn y gornel greadigol

Ymweliad ein dosbarth i Ganolfan yr Aifft

Still image for this video

Nick Holly - Cymru

Still image for this video

Ein gwaith yn cynllunio cofeb i Kate Bosse Griffiths

Gwaith celf yn efelychu gwaith yr artist lleol Nick Holly

Still image for this video

Ein cynefin Abertawe

Still image for this video

Dysgu trwy symudiadau

Still image for this video

a meddwl am ein gwybodaeth flaenorol

Still image for this video