Home Page

Oriel / Gallery 2021-2022

20/7/22

Still image for this video
Hwyl fawr a phob lwc i chi gyd! / Goodbuy and good luck to you all!

20/7/22

Hoffem ddweud diolch enfawr a phob lwc i Mrs Rhian Hiley sy’n ein gadael y tymor hwn i weithio mewn ysgol yn nes adref. Mae Mrs Hiley wedi bod yn gweithio yn yr ysgol ers 2012 ac rwy’n siŵr y bydd staff a disgyblion yn gweld ei heisiau. /

We would like to say a huge thank you and good luck to Mrs Rhian Hiley who is leaving us this term to work in a school closer to home. Mrs Hiley has been working with the school since 2012 and I am sure that she will be missed by staff and pupils.

Hoffem ddweud diolch enfawr a phob lwc i Mrs Diane Evans,  bydd staff a disgyblion yn gweld ei heisiau. /

We would like to say a huge thank you and good luck to Mrs Diane Evans who is leaving us this term. She will be greatly missed by staff and pupils.

Rhaglen Heno gyda Bl 3 yn ymweld a 'Joe's' / Year 3 on 'Heno' visiting 'Joe's ice cream parlour'.

Still image for this video

Hei Mr Urdd! 25/1/22

Still image for this video

'Ting a ling a ling' Meithrin a Derbyn

Still image for this video

'Ting a ling a ling' Meithrin a Derbyn

Still image for this video

'Twît, Twît, Twît meddai’r Robin..' Meithrin a Derbyn

Still image for this video

'Twît, Twît, Twît meddai’r Robin..' Meithrin a Derbyn

Still image for this video

'Noswyl Nadolig' Bl 1, 2 a 3

Still image for this video

'Noswyl Nadolig' Bl 1, 2 a 3

Still image for this video

'Pwy ddaeth at Mair? Bl 1,2 a 3

Still image for this video

'Pwy ddaeth at Mair?' Bl 1,2 a 3

Still image for this video

'Cân y doethion' Bl 1,2 a 3

Still image for this video

'Cân y doethion' Bl 1,2 a 3

Still image for this video

'Croeso mawr i'r baban' Bl 1,2 a 3

Still image for this video

Dosbarth Mr Morgan

Still image for this video

'Dilyn y seren' Bl 4,5 a 6

Still image for this video

'Dilyn y seren' Bl 4, 5 a 6

Still image for this video

'Dyma stori mawr y ganrif' Bl 4, 5 a 6

Still image for this video

Dosbarthiadau Meithrin, Derbyn, Bl 1,2 a 3 yn mwynhau canu i Siôn Corn! / Nursery, Reception, Years 1,2 and 3 singing to Siôn Corn!

Still image for this video