Home Page

Derbyn/Reception - Mrs R Harris-Jenkins

Croeso i Ddosbarth Derbyn

Mrs Jenkins a Mrs Morris!

Mae Mrs Barraclough yn ein helpu ni yn y prynhawn. Dyma ni...

 

frown

Welcome to Mrs Jenkins and

Mrs Morris' Reception Class!

This year Mrs Barraclough is helping us in the afternoons. Here we are...

 

 

 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@ YGGBrynymor1

-o0o-

 

 

 

Gwersi Datblygiad Corfforol:       Dydd Llun a Dydd Gwener 

  Physical Development Lessons:       Monday and Friday

 

-o0o-

Thema'r Hanner Tymor:

Pawennau, Crafangau a Wisgers

 

 

This Term's Theme: 

Paws, Claws and Whiskers

 

 

Rhagflas o'r thema / Overview of the theme

Miiaaww!

Miiaaww! 1