Home Page

2020-2021

Sêr yr wythnos / Stars of the week 

Gwasanaeth rhithwir llwyddiannus a pleserus Dydd Gwener yma i ddathlu 'Sêr yr wythnos'. Da iawn i'r holl blant am eu gwaith caled parhaus, daliwch ati! 🌟 

A successful and enjoyable virtual assembly this friday to celebrate 'Stars of the week'. Well done to all the children for their continued hard work, keep it up!🌟 

 

 

 

18/9/20

Still image for this video