Home Page

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Uned ddysgu’r tymor: Fy myd bach lliwgar i!

This term’s unit of learning: My colourful world!

Ymarfer enwau lliwiau yn Gymraeg wrth chwarae gyda balwns/ practicing welsh colours with balloons

Archwilio pwmpenni a phaent / exploring paint and pumpkins

Helfa lliwiau / a colour hunt

Diwrnod sh’mae day

Chwarae yn y dosbarth / playing in the class

Ymgartrefu yn y dosbarth. Dysgu enwau lliwiau / settling in the class and learning colour names in Welsh