Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Mr R Jones & Miss K Griffiths

Croeso i Flwyddyn 3

 

Croeso i dudalen dosbarth Bl.3 Mr Jones a Miss Griffiths.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod cyfnod(au) clo, cysylltwch trwy ebost:

If you have any questions during periods of lockdown, you may contact us on:

 

Mr Rhys Jones : JonesR270@hwbcymru.net

Miss Karen Griffiths : GriffithsK31@hwbcymru.net

 

Cysylltwch gyda'r ddau ohonom ac fe ddaw un ohonom nol atoch gynted a sydd bosib.

Contact the both of us and one of us will get back to you as soon as possible.

Tymor yr Haf 2021

Cân y Môr-Ladron

Still image for this video

Môr Ladron ffyrnig / Petrifying pirates

C’mon Cymru! ⚽️

Canu’r anthem i gefnogi Cymru / Supporting Wales by singing our National anthem ⚽️

Still image for this video

Sesiwn gymnasteg 🧘🏼‍♀️🤸🏽‍♀️

84C1DE40-1652-4857-885F-6BE7C9200CC5.MOV

Still image for this video

00C1DDEC-ABB8-479C-9063-4538303C3B75.MOV

Still image for this video

35993F96-89C8-4BBC-88D8-307323083739.MOV

Still image for this video

C711F37A-44EC-4BBA-9585-5B102E4D0067.MOV

Still image for this video

19FABE41-98E2-471A-B058-1620194A04FF.MOV

Still image for this video

52311930-4998-49C1-AEFB-24C0B86DDA9B.MOV

Still image for this video

Gweithio fel tîm i gyfateb y gwledydd sy’n cystadlu yng nghystadleuaeth Ewro 2020 ⚽️

Working as a team to match the countries that are competing in Euro 2020 ⚽️

Diwrnod Empathi / Empathy day 2021

Creu cerdd acrostig / Creating an acrostic poem

Still image for this video

TYMOR Y GWANWYN 2021

Cliciwch ar yr enfys isod i weld y fideos ar gyfer eich tasgau cyfnod clo.

Click on the rainbow below to see the videos to go with your lockdown tasks.

Rydym wedi arbrofi cyflwyno gwybodaeth ar ffurf sioe sleidiau yr wythnos hon. Dyma rhai enghreifftiau:

We have been experimenting with presenting information via a slide show this week. Here are a few examples of our work:

Gan Mari a Gwen

Gan Lucian a Mali

Gan Lawson a Milo

Gan Ruby a Damien

Gan Anwen a Soffia

Gan Mia a Torin

Helo bawb 😁

Still image for this video
Neges wrth Miss Griffiths

Tymor yr Hydref 2020

Thema: Ydy pob arwr yn gwisgo clogyn?

 

Llythyr Dysgu Hirbell 14/12/20 Remote Learning Letter

Cacennau Carw / Reindeer Cakes

Still image for this video

Arlunio gyda Mr Jones - Alun yr Arth - Art with Mr Jones

Still image for this video

Llusern Nadolig / Christmas Lantern

Still image for this video

Amser Stori 1 / Story Time 1

Still image for this video

Amser Stori 2 / Story Time 2

Still image for this video

Bisgedi Sinsir / Gingerbread Biscuits

Still image for this video

Mae’r plant wedi creu cardiau trawiadol yn steil Oriel Odl - Cofiwch Archebu! The children have created beautiful Christmas designs in the style of Oriel Odl - Remember to put your order in!

Plant Mewn Angen

Diolch i arwyr y gorffennol/ Thank you to the heroes of the past

Awr hyfryd yn gwerthfawrogi a rhoi adborth am waith ein ffrindiau

Taking some time out to appreciate our friends achievements and give feedback

 

Heriau STEM archarwyr/ Superhero STEM challenges

Diwrnod Shwmae, Su'mae!

Still image for this video

Shwmae o'r Ysgol!

Still image for this video
Dwdl Shwmae, Su'mae gyda Mr Jones! smiley

Gadewch neges ar Flipgrid Shwmae, Su'mae/ Leave a message on the Shwmae,Su'mae Flipgrid!

Gem Shwmae, Su'mae!

Still image for this video

Mwynhewch y penwythnos!

Still image for this video

Neges gan Mrs Jones / A message from Mrs Jones

Still image for this video

Neges Gweithio o Adref

Still image for this video

Pupils Working from Home Message

Still image for this video

Amser Stori / Story Time

Still image for this video

Gwybodaeth Speakr / Speakr Information

Prosiect: Creu Cuddfan Archarwr / Superhero Hideout

Still image for this video

Animeiddio: Archarwyr yn Trawsnewid

Still image for this video

Animation: Superhero Transforming

Still image for this video

Prosiect: Cuddfan Archarwr / A Superhero Hideout

Animeiddio: Archarwyr yn Trawsnewid

Still image for this video

Animation: Superhero Transforming

Still image for this video

Animeiddio: Archarwyr yn Trawsnewid

Still image for this video

Animation: Superhero Transforming

Still image for this video

Animeiddio: Archarwyr yn Trawsnewid

Still image for this video

Animation: Superhero Transforming

Still image for this video

Animeiddio: Archarwyr yn Trawsnewid

Still image for this video

Animation: Superhero Transforming

Still image for this video

Disgrifio Arwyr ac Archarwyr / Describing Heroes and Superheroes