Home Page

Meithrin Bore/Morning Nursery - Mrs K Jones

Croeso i'r meithrin smiley

 

Mrs Jones yw'r athrawes a Mrs Barraclough sy'n helpu.

 

Nid yw Mrs Jones yn gweithio ar ddydd Gwener ond mae Mrs Harry yn dod i'ch dysgu chi.

 

Dilynwch ni ar twitter

@yggbymkjones

 

Mrs Jones is the class teacher and Mrs Barraclough helps us

On Fridays Mrs Jones doesn't work, but Mrs Harry comes to teach us 

 

Follow us on twitter

@yggbymkjones

 

Croeso i'r Flwyddyn Newydd a thema newydd sbon!

Tymor y Gwanwyn (i) 

 

Thema'r hanner tymor:

 

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau

 

 

Welcome to the New Year and a brand new theme!

Spring Term (i) 

 

 

This half term's theme:

 

Holes, Spaces and Hiding Places

Picture 1

Thema'r hanner tymor;

 

Pethau bychain, pitw

 

This half terms topic is;

Teeny, tiny things

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55