Home Page

Meithrin Bore/Morning Nursery - Mrs K Jones

Croeso i'r meithrin smiley

 

Mrs Jones yw'r athrawes a Mrs Barraclough sy'n helpu.

 

Nid yw Mrs Jones yn gweithio ar ddydd Gwener ond mae Mrs Harry yn dod i'ch dysgu chi.

 

Dilynwch ni ar twitter

@yggbymkjones

 

Mrs Jones is the class teacher and Mrs Barraclough helps us

On Fridays Mrs Jones doesn't work, but Mrs Harry comes to teach us 

 

Follow us on twitter

@yggbymkjones

 

Croeso i'r Flwyddyn Newydd a thema newydd sbon!

Tymor y Gwanwyn (i) 

 

Thema'r hanner tymor:

 

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau

 

 

Welcome to the New Year and a brand new theme!

Spring Term (i) 

 

 

This half term's theme:

 

Holes, Spaces and Hiding Places

Thema'r hanner tymor;

 

Pethau bychain, pitw

 

This half terms topic is;

Teeny, tiny things