Home Page

Cynllun gweithredu / Action Plan

Mae gennym llawr o syniadau am y flwyddyn nesaf. Rydym wedi creu cynllun gweithredu er mwyn i ni wybod ar beth yr ydym yn ffocysu a phryd.

 

We have lots of ideas for the next school year. We have made an action plan so we know what we're focusing on and what.