Home Page

Prif tudalen Tric a Chlic / Main Tric a Chlic Page

Tric a Chlic

Mae 3 lefel i Tric a Chlic.

There are 3 levels to Tric a Chlic.

Lefel 1 - Ym mhecyn Cam 1 cyflwynir geiriau cytsain, llafariad, cytsain. 

               Mae yn a 6 pecyn yng ngham 1 yn dechrau gyda melyn, wedyn glas....           

Level 1 - Step 1 presents words, consonants, vowels, consonants. 

              There are 6 packs in level 1 beginning with yellow, then blue....

Lefel 2 - Ym mhecyn Cam 2 cyflwynir geiriau pedair llythyren e.e. cytsain, llafariad,                              cytsain, cytsain ynghyd â geiriau cytsain, cytsain, llafariad, cytsain gan symud                       ymlaen i eiriau deusill.

Level 2 - presents four letter words with consonant, vowel, consonant, consonant and                           consonant, consonant, vowel, consonant words and finishing this level with two                       syllable words.

Lefel 3 - Ym mhecyn Cam 3 cyflwynir geiriau sydd â’r un sain ond gwahanol sillafiad                              ynghyd  â geiriau yr un sillafiad ond gwahanol sain gan symud ymlaen i eiriau                           aml- sillafog. 

Level 3-  presents words which have the same sound but the spelling is different and                         words that have the same spelling but the sound is different and finishing this                     level with multi-syllable words. 

Cliciwch ar y linc i wylio podlediadau o'r camau gwahanol.

Clic on the linc to view podcasts for the different levels.

Gemau ac adnoddau Tric a Chlic.

Tric a Chlic resources and games.

 

Cam 1 / Level 1

Cam 2 / Level 2

Cam 3 / Level 3