Home Page

Dosbarth y Brithyll - Mr C Lewis

Croeso i ddosbarth y Brithyll / Welcome to the Brithyll's class.

Gwersi Offerynnol / Instrumental Lessons

Gweithgareddau Lles a Meddwlgarwch

Gwersi Offerynnol

Ymarfer Corff / Lles

Ymarfer ein sgiliau cyfrifo

Datrys Problemau Mathemateg

Gweithgareddau Creadigol

Heriau Rhifedd a Geirio Gwych

Heriau Mathemateg a Rhifedd

Gwaith Creadigol a Digidol T. Llew Jones

Still image for this video

Cyfansoddi Barddoniaeth

Sesiwn Ddawns a Chreadigedd

Dyma ni’n cwblhau ein heriau thema yn annibynnol.

Sioe Mewn Cymeriad - Yr Ail Ryfel Byd

Ymweld â’r Amgueddfa

Ymweliad gan yr Heddlu

Wythnos Sut Mae’n Mynd

Casglu dail a datblygu ein sgiliau creadigol.

Dyma ein gwaith creadigol am y Blitz

Dyma ni'n cwblhau gweithgareddau am yr Ail Ryfel Byd yn yr Amgueddfa ac yn dysgu am Alfred Russel Wallace.

Dysgu am ffracsiynau

Dechrau ar ein prosiect creadigol gyda Kate.

Dysgu am drydan a chylchedau

Geirio Gwych - adolygiad o lyfr.

Dyma ni - wrthi â’r heriau annibynnol. Dyma gyfleoedd arbennig i ddysgu’n annibynnol.

Rydym wedi mwynhau dysgu am gynhesu byd eang a newid hinsawdd y tymor hwn.

Gweithdy Ynni Da

Prosiect Creadigol

Gweithio â Kate yn ein sesiwn greadigol.

Dysgu am onglau ym mathemateg.

Dysgu am hawliau menywod - Rosa Parks