Home Page

Blwyddyn 4&5/Year 4&5 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Bl.4 a 5

Miss L. Williams

 

 Dilynwch ni ar Twitter  
Follow us on Twitter
@YGGBYMLWilliams

@YGGBrynymor1

trim.05F3580A-C086-48E1-9733-8577ABD8E766.MOV

Still image for this video

Dewch i Ymarfer

Still image for this video

trim.531C682C-2081-42F2-862F-025149EDE014.MOV

Still image for this video

trim.CBCB22FE-42B3-413D-BDF3-5B72B5D61663.MOV

Still image for this video

trim.254AFC8D-C214-48EC-B654-E07D62465145.MOV

Still image for this video

Ein thema newydd yw 'Cadw Iaith, Cadw Gwlad' ac mae gennym lwyth o syniadau am yr hyn rydym am ei ddysgu!

This term's theme is 'Cadw Iaith, Cadw Gwlad' (the school's motto - preserving the language, preserving the country) and we have lots of ideas about what we would like to learn!

Dyma drosolwg o'n thema - cawsom hwyl yn awgrymu syniadau ar gyfer y cynllunio!

Here is an overview of our theme - we contributed our ideas to the planning!

Cadw Iaith, Cadw Gwlad

Cadw Iaith, Cadw Gwlad 1

Cofiwch - am yr hanner tymor yma - chwaraeon i  Fl. 5 ar Ddydd Iau.

Gymnasteg i bawb ar Ddydd Mawrth. Mae angen gwisg chwaraeon i newid iddi. 

Remember - this half term - games for Yr. 5 on Thursdays

Gymnastics for everyone on Tuesdays. You need an outfit to change into. 

 

Bwydlen Gwaith Cartref yr Hanner Tymor

Half Termly Homework Menu

Creu pontydd crog a phort cwlisau ar gyfer ein cestyll gyda Julie o XL Wales - pawb wrth eu boddau.

Everyone enjoying creating castles with draw bridges and port culi.

Campweithiau Creadigol

Still image for this video

Cawsom lawer o hwyl yn y gweithdy cerddoriaeth gyda Bronwen Lewis. Cyfansoddwyr o fri heddiw! 

Having fun in the composing workshop and gig with Bronwen Lewis. 

 

Sosban Fach

Still image for this video

Mwynhau perfformio

Still image for this video

F8376614-B6AF-4545-B0F3-EF4E91D4A950.MOV

Still image for this video

Cawsom hwyl yn gwylio sioe am fywyd ar y llongau copr. 

We had fun watching a show about life on the copper ships. 

Mwynhau blas ar chwaraeon yr Urdd yn y neuadd. Having fun with a taster sports session. 
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Gweithio’n galed ar ein prynhawn cyntaf ar ôl y gwyliau! Working hard on our first afternoon after the holidays!