Home Page

Blwyddyn 4&5/Year 4&5 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Bl.4 a 5

Miss L. Williams

 

 Dilynwch ni ar Twitter  
Follow us on Twitter
@YGGBYMLWilliams

@YGGBrynymor1

Croeso 'nol i dymor newydd. Mae'r haul yn gwenu er ein bod yn gorfod aros adref. Gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn. 

Dyma restr newydd o heriau lles i chi. Hefyd, mae angen i ni barhau i fod yn falch ein bod yn siarad Cymraeg. Beth am gyflawni rhai o'r heriau 'Tafod Tawe'?

Rhowch gynnig ar rai o'r heriau Lego hefyd. Dewiswch y rhai sy'n addas ar gyfer y dyddiad. 

 

Welcome back to a new term. The sun is shining although we have to stay at home. I hope that everyone is keeping safe and well.

Here is a new list of wellbeing challenges for you. We also need to continue to be proud to speak Welsh. Can you do some of these 'Tafod Tawe' challenges?

Have a go at some of the Lego challenges too. Choose the ones appropriate for the date! smiley

Gwaith Gwych Wythnos 2

Still image for this video

Gwaith gwych yr wythnos

Still image for this video
Diolch am rannu eich gwaith. Mae llawer ohonoch wedi bod yn gweithio'n arbennig.
Dewch i faes cad Bosworth gyda Beca. 

Brwydr Bosworth (1).mp4

Still image for this video

CYSTADLEUAETH PASG!

 

Ewch ati i greu carden ar gyfer ein cystadleuaeth Pasg!

 

Gallech chi greu carden sy'n agor, carden 3d, carden ddigidol neu animeiddiad.

Beth am gynnwys pennill neu jôc!

Tynnwch lun o'r gwaith a'i e-bostio i'ch athrawon erbyn Ebrill 17fed.

Pob hwyl!

 

EASTER COMPETITON

 

Have a go at our Easter Card competition this year!

 

You could create a card that opens, a 3D card, a digital card or even an animated version.

 

Why not include a rhyme, greeting or Easter joke.

 

Take  picture of your work and email it to your teacher by April 17th

Enjoy!

Llongyfarchiadau i Beca am ennill y gystadleuaeth hon yn adran bl. 3 a 4.

Sut i dderbyn gwaith adref? How to access work at home/?

Sut i agor ein gwaith

Still image for this video

How to access work from home?

Still image for this video

Her Hapusrwydd a Lles/Happiness and Well-being Challenge

Apiau defnyddiol - useful apps

Ein thema newydd yw 'Agor Drws Dychymyg' ac mae gennym lwyth o syniadau am yr hyn rydym am ei ddysgu!

This term's theme is 'Opening the Doors of Our Imagination'  and we have lots of ideas about what we would like to learn!

Dyma drosolwg o'n thema - cawsom hwyl yn awgrymu syniadau ar gyfer y cynllunio!

Here is an overview of our theme - we contributed our ideas to the planning!

Yr oriel gelf. Charcoal and pastel work.

Dysgu i glocsio gyda’r grŵp Calan. Step dancing is fun!

76F37EB8-E34F-4954-99BB-A1BFD7DE9E8C.MOV

Still image for this video

Dysgu am offerynnau a stepio. Diolch, Huw Williams.

Cynllunio bisgedi y 6 Gwlad. Dathlu wythnos Gymreictod gyda gwersi am gystadleuaeth rygbi y 6 Gwlad. Blasus iawn!

Mae Nadolig ar yr awel! Dyma ein campweithiau. Christmas technology, pottery and art!

trim.05F3580A-C086-48E1-9733-8577ABD8E766.MOV

Still image for this video

Dewch i Ymarfer

Still image for this video

trim.531C682C-2081-42F2-862F-025149EDE014.MOV

Still image for this video

trim.CBCB22FE-42B3-413D-BDF3-5B72B5D61663.MOV

Still image for this video

trim.254AFC8D-C214-48EC-B654-E07D62465145.MOV

Still image for this video

Ein thema newydd yw 'Cadw Iaith, Cadw Gwlad' ac mae gennym lwyth o syniadau am yr hyn rydym am ei ddysgu!

This term's theme is 'Cadw Iaith, Cadw Gwlad' (the school's motto - preserving the language, preserving the country) and we have lots of ideas about what we would like to learn!

Dyma drosolwg o'n thema - cawsom hwyl yn awgrymu syniadau ar gyfer y cynllunio!

Here is an overview of our theme - we contributed our ideas to the planning!

Cadw Iaith, Cadw Gwlad

Cofiwch - am yr hanner tymor yma - chwaraeon i  Fl. 5 ar Ddydd Iau.

Gymnasteg i bawb ar Ddydd Mawrth. Mae angen gwisg chwaraeon i newid iddi. 

Remember - this half term - games for Yr. 5 on Thursdays

Gymnastics for everyone on Tuesdays. You need an outfit to change into. 

 

Bwydlen Gwaith Cartref yr Hanner Tymor

Half Termly Homework Menu

Creu pontydd crog a phort cwlisau ar gyfer ein cestyll gyda Julie o XL Wales - pawb wrth eu boddau.

Everyone enjoying creating castles with draw bridges and port culi.

Campweithiau Creadigol

Still image for this video

Cawsom lawer o hwyl yn y gweithdy cerddoriaeth gyda Bronwen Lewis. Cyfansoddwyr o fri heddiw! 

Having fun in the composing workshop and gig with Bronwen Lewis. 

 

Sosban Fach

Still image for this video

Mwynhau perfformio

Still image for this video

F8376614-B6AF-4545-B0F3-EF4E91D4A950.MOV

Still image for this video

Cawsom hwyl yn gwylio sioe am fywyd ar y llongau copr. 

We had fun watching a show about life on the copper ships. 

Mwynhau blas ar chwaraeon yr Urdd yn y neuadd. Having fun with a taster sports session. 

Gweithio’n galed ar ein prynhawn cyntaf ar ôl y gwyliau! Working hard on our first afternoon after the holidays!