Home Page

Ymadroddion Cyfarwydd / Familiar Phrases

Bore Da/ Good morning

Ga i help / Help please

Hwyl Fawr / Goodbye

Nos Da/ Good night

Sut Wyt ti? How are you?

Rwy'n hapus/ I'm happy