Home Page

Blwyddyn 6/Year 6 - Miss R Jones

Bwydlen Gwaith Cartref yr Hydref

trim.ADD4E986-277F-4581-A9FD-024ADA619D9A.MOV

Still image for this video

Creu tegan pren

Still image for this video

Her creu peiriant pinball

Still image for this video

Cynnal ymchwiliad. Cyfle i arbrofi, mesur ac arsylwi.

Still image for this video

Gêm peli’n cwympo

Still image for this video

Her achub ŵy

Still image for this video

Grŵp 2

Still image for this video

Adeiladu tŵr

Still image for this video

Dewch i Gymru

Still image for this video

Cydweithio i ysgrifennu sgript ac yna ymarfer a chyflwyno

Still image for this video

Cyfathrebu gyda cynulleidfa

Still image for this video

Cwestiynau rhethregol

Still image for this video

Ansoddeiriau ac agoriadau grymus

Still image for this video

Meddwl fel cymeriad

Still image for this video

Dangos teimlad

Still image for this video

Dangos teimladau

Still image for this video

Gwrando ac ymateb i gwestiynau

Still image for this video

Gwrando a chydweithio

Still image for this video

Meddwl fel cymeriad

Still image for this video

Chwarae rôl

Still image for this video

Beth yw grym?

Still image for this video

Dydyn ni ddim ym gallu gweld grym

Still image for this video

Gwyddoniaeth a thechnoleg gwybodaeth

Still image for this video

Ond gallwn weld beth mae grym yn gallu gwneud

Still image for this video

Cynllunio, arbrofi, datrys problemau a chydweithio

Still image for this video

Gwrando i gyflwyniad Meleri am ei phrofiad ym Mhatagonia

Still image for this video

Sesiwn gofyn cwestiynau

Still image for this video

Yn dilyn y newyddion am y datgoedwigo ar raddfa brawychus yn yr Amazon ar hyn o bryd; dyma ein testun trafod.

Anifeiliaid y Fforestydd Glaw

Gweithdy canu gyda Bronwen 25/9/19

Still image for this video

Dyma ni yn astudio ac yn efelychu gwaith yr artist Syr Kyffin Williams

Sioe mewn cyneriad yn Amgueddfa y Glannau - Pwy sydd am fynd i’r môr?

Dysgu am ffrithiant; arbrawf jeli ac olew

Still image for this video

Heb olew yn gyntaf ac yna hwn gyda olew😂

Still image for this video