Home Page

Blwyddyn 6/Year 6 - Miss R Jones

CYSTADLEUAETH PASG!

 

Ewch ati i greu carden ar gyfer ein cystadleuaeth Pasg!

 

Gallech chi greu carden sy'n agor, carden 3d, carden ddigidol neu animeiddiad.

Beth am gynnwys pennill neu jôc!

Tynnwch lun o'r gwaith a'i e-bostio i'ch athrawon erbyn Ebrill 17fed.

Pob hwyl!

 

EASTER COMPETITON

 

Have a go at our Easter Card competition this year!

 

You could create a card that opens, a 3D card, a digital card or even an animated version.

 

Why not include a rhyme, greeting or Easter joke.

 

Take  picture of your work and email it to your teacher by April 17th

Enjoy!

Sut i dderbyn gwaith? How to access work?

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn

Sut i dderbyn gwaith trwy one note

Still image for this video

How to access work on one note

Still image for this video

Her Hapusrwydd a Lles/Happiness and Well-being Challenge

Apiau defnyddiol - useful information

Dathlu gwaith wythnos 1

Still image for this video

Pwerbwynt o waith wythnos 1 pawb os hoffech ddarllen y gwaith

How to make a slemp

Still image for this video

Old Tor’s shop

Still image for this video

Making characters from Shadow Forest

Môr a mynydd

Môr a mynydd 1

Teimladau

Still image for this video

Fiido 1

Still image for this video

Samuel’s journey

Still image for this video

Gwaith trafod a rhesymu

Still image for this video

Siarad, siarad,siarad 😍

Still image for this video

Syniadau ar y thema Môr a Mynydd (Summit to Sea)

Animeiddiad stori y ffoaduriaid

Still image for this video

Am dalent! Wedi ysgrifennu y gân â’r gerddoriaeth as wedi creu y fidio hefyd 👏👏👏

Still image for this video

Diwrnod yn y goedwig. Cydweithio a thrafod i ddatrys problemau

Still image for this video

Flog 1

Still image for this video

Flog 2

Still image for this video

Role playing characters from Shadow Forest

Still image for this video
Picture 1

Datblygu sgiliau goroesi yn y goedwig

Gwersi gymnasteg

Still image for this video

Trafod cymeriad o nofel

Ymarfer creu brawddegau

Gwaith Cartref

Still image for this video

Creu tegan pren

Still image for this video

Her creu peiriant pinball

Still image for this video

Cynnal ymchwiliad. Cyfle i arbrofi, mesur ac arsylwi.

Still image for this video

Gêm peli’n cwympo

Still image for this video

Her achub ŵy

Still image for this video

Grŵp 2

Still image for this video

Adeiladu tŵr

Still image for this video

Dewch i Gymru

Still image for this video

Cydweithio i ysgrifennu sgript ac yna ymarfer a chyflwyno

Still image for this video

Cyfathrebu gyda cynulleidfa

Still image for this video

Cwestiynau rhethregol

Still image for this video

Ansoddeiriau ac agoriadau grymus

Still image for this video

Meddwl fel cymeriad

Still image for this video

Dangos teimlad

Still image for this video

Dangos teimladau

Still image for this video

Gwrando ac ymateb i gwestiynau

Still image for this video

Gwrando a chydweithio

Still image for this video

Meddwl fel cymeriad

Still image for this video

Chwarae rôl

Still image for this video

Beth yw grym?

Still image for this video

Dydyn ni ddim ym gallu gweld grym

Still image for this video

Gwyddoniaeth a thechnoleg gwybodaeth

Still image for this video

Ond gallwn weld beth mae grym yn gallu gwneud

Still image for this video

Cynllunio, arbrofi, datrys problemau a chydweithio

Still image for this video

Gwrando i gyflwyniad Meleri am ei phrofiad ym Mhatagonia

Still image for this video

Sesiwn gofyn cwestiynau

Still image for this video

Yn dilyn y newyddion am y datgoedwigo ar raddfa brawychus yn yr Amazon ar hyn o bryd; dyma ein testun trafod.

Anifeiliaid y Fforestydd Glaw

Gweithdy canu gyda Bronwen 25/9/19

Still image for this video

Dyma ni yn astudio ac yn efelychu gwaith yr artist Syr Kyffin Williams

Sioe mewn cyneriad yn Amgueddfa y Glannau - Pwy sydd am fynd i’r môr?

Dysgu am ffrithiant; arbrawf jeli ac olew

Still image for this video

Heb olew yn gyntaf ac yna hwn gyda olew😂

Still image for this video