Home Page

Clybiau Ysgol / School Clubs

Bl 3 a 4 yn dysgu dawns hip hop / Year 3 and 4 learning to dance hip hop style

Still image for this video
Diolch o galon i Sarah a wnaeth gymryd y clwb dawns heno er mwyn dysgu symudiadau hip hop! Mae yna ystod o ddawnswyr arbennig gennym ym Mryn y Mor!
Miss Griffiths and the Year 3 and 4 dance club would like to say a massive thank you to Sarah for teaching us a superb hip hop routine tonight! We have some talented dancers at Bryn y Mor!

Clwb celf Bl.3 a 4

Clwb celf Bl.3 a 4  1
Clwb celf Bl.3 a 4  2
Clwb celf Bl.3 a 4  3

y gwaith gorffenedig wedi arddangos yn y neuadd. Some of the finished has been put up in the school hall. Aren't they fantastic!

y gwaith gorffenedig wedi arddangos yn y neuadd. Some of the finished has been put up in the school hall. Aren't they fantastic!  1
Dyma amserlen clybiau Tymor y Gwanwyn yn ogystal â'r llythyr sydd yn amlinellu rheolau'r clybiau, disgwyliadau ayyb. / Here is the timetable for the clubs on offer during the Spring Term along with the letter outlining club rules, expectations etc.

Llythyr Clybiau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Clubs Letter

Amserlen Clybiau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Clubs Timetable

Noson cyntaf Clwb Coginio Blwyddyn 3&4

Noson cyntaf Clwb Coginio Blwyddyn 3&4 1

Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio!

Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 1 Bisgedi sinsir i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 2
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 3
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 4
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 5
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 6
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 7
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 8
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 9
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 10
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 11
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 12 Nythod Siocled i ddathlu'r Pasg.
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 13 Iym iym!!
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 14 Rhaid golchi'r llestri hefyd! Da iawn chi.
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 15
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 16
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 17 Dysgu am y 5 grwp bwyd...
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 18 ...a gwneud y symudiadau hefyd!
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 19
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 20
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 21
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 22
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 23 Ein noson olaf yn y clwb coginio.
Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio! 24 Cofiwch i ddal ati i ymarfer y reseitiau!!

Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club

Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club 1
Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club 2
Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club 3
Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club 4
Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club 5
Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3