Home Page

Clybiau Ysgol / School Clubs

Bl 3 a 4 yn dysgu dawns hip hop / Year 3 and 4 learning to dance hip hop style

Still image for this video
Diolch o galon i Sarah a wnaeth gymryd y clwb dawns heno er mwyn dysgu symudiadau hip hop! Mae yna ystod o ddawnswyr arbennig gennym ym Mryn y Mor!
Miss Griffiths and the Year 3 and 4 dance club would like to say a massive thank you to Sarah for teaching us a superb hip hop routine tonight! We have some talented dancers at Bryn y Mor!

Clwb celf Bl.3 a 4

y gwaith gorffenedig wedi arddangos yn y neuadd. Some of the finished has been put up in the school hall. Aren't they fantastic!

Dyma amserlen clybiau Tymor y Gwanwyn yn ogystal â'r llythyr sydd yn amlinellu rheolau'r clybiau, disgwyliadau ayyb. / Here is the timetable for the clubs on offer during the Spring Term along with the letter outlining club rules, expectations etc.

Llythyr Clybiau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Clubs Letter

Amserlen Clybiau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Clubs Timetable

Noson cyntaf Clwb Coginio Blwyddyn 3&4

Bl 3/4 yn brysur wrthi yn paratoi, coginio a blasu yn y clwb coginio!

Clwb Tenis Bl 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd a Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit the Glamorgan Health & Racquet Club