Home Page

Cwricwlwm i Gymru / Curriculum For Wales

Y pedwar diben i blant / The four purposes of the curriculum

Rydyn ni’n ddysgwyr amlieithog! 

 We are multilingual learners!

Rydyn ni’n ddysgwyr amlieithog yn Ysgol Bryn-y-Môr! ‘Rydym ni yn dysgu ieithoedd gwahanol. ‘Rydym yn dysgu siarad Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill fel Sbaeneg a Ffrangeg. ‘Rydym hefyd yn gwneud cysylltiadau rhwng ieithoedd gwahanol.

 

We are multilingual learners in Ysgol Bryn-y-Môr! We are learning different languages in school. We are learning to speak Welsh, English and other languages such as Spanish and French. We also make links between different languages.

Cân Sbaeneg 'Hola, ¿cómo estás?’ / Spanish song ‘Hola, ¿cómo estás?'

Still image for this video